przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
526975 odwiedzin

ZS CKP w Sochaczewie, znany jako „Osiemdziesiątka” lub „Garbolewski”

A A A

Szanowni Rodzice Uczniów Klas Ósmych,

zbliża się termin dokonywania, przez Państwa Dzieci wyborów, które będą miały wpływ na ich przyszłość. Zapewne zależy Państwu jako Rodzicom, by były one jak najlepsze i stworzyły Waszym Dzieciom dobre możliwości startu w późniejszą dorosłość. Dlatego chcielibyśmy zainteresować Was naszą szkołą.

ZS CKP w Sochaczewie, znany jako „Osiemdziesiątka” lub „Garbolewski” umożliwia nie tylko swoim uczniom kształcenie w trzech typach szkół – liceum, technikum i szkole branżowej w zawodach, które są zawodami przyszłości i na które będzie wzrastać zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy, ale proponuje także działania, które pozwalają rozwijać zainteresowania, ciekawie spędzać wolny czas i włączyć się w pomoc innym. Mocną stroną szkoły jest wspaniała atmosfera i stwarzanie klimatu przyjaznego uczniom, co zostało wysoko ocenione podczas ewaluacji zewnętrznej w styczniu 2020 roku.

27 stycznia bieżącego roku, przez Kuratorium Oświaty w Warszawie, został opublikowany ranking Liceów i Techników Perspektywy 2021. Technikum w ZS CKP zostało sklasyfikowane w Rankingu Wojewódzkim na 61 pozycji.

 

ZS CKP to szkoła, która łączy przeszło dziewięćdziesiąt lat historii  z wymogami współczesności i wizją przyszłości uczniów. Dlatego nieustannie rozszerza swoją ofertę edukacyjną i dostosowuje ją do lokalnego rynku pracy. Stąd położenie dużego nacisku na kształcenie zawodowe i wszelkie jego nowatorskie formy, czemu służy podjęta współpraca z wiodącymi firmami i przedsiębiorstwami:Schindler Polska Sp. z o.o.,Sarens Polska, LOT Aircraft Maintenance Services sp. z o.o., Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie S.A.,  Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie, DHL Exel Supply Chain, Energop Sp. z o.o. oraz MFO Sochaczeworaz uczelniami wyższymi - Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. W ramach zawartego porozumienia WAT zadeklarował min. objęcie ZS CKP patronatem naukowym, prowadzenie przez nauczycieli akademickich zajęć pokazowych w szkole, współorganizowanie konkursów i imprez o charakterze popularnonaukowym dla uczniów oraz zapraszanie uczniów klas maturalnych do udziału w pracach uczelnianych kół naukowych.Nasi uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w programach realizowanych z funduszy europejskich – Easmus+ i PO WER, dzięki którym wyjeżdżają za granicę, doskonalą znajomość języka angielskiego, zyskują nowe kompetencje i poznają kulturę, kuchnię i miejsca warte obejrzenia w goszczącym kraju.

Jeżeli poczuli się Państwo choć trochę zainteresowanie Osiemdziesiątką i chcieliby poznać nas bliżej, jak również zorientować się w ofercie edukacyjnej, zapraszamy na stronę szkoły https://zsckpsochaczew.edu.pl/

My chcielibyśmy zapewnić, że bardzo miło będzie nam powitać Państwa dzieci w gronie uczniów ZS CKP i że dołożymy wszelkich starań, by one i Państwo byli zadowoleni z dokonanego wyboru.

 

Z poważaniem

Dyrektor szkoły – mgr inż. Julia Jakubowska

kadra kierownicza i nauczyciele w ZS CKP

 

Prezentacja - Prezentacja 2021_2022.pptx

kontakt