przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
547593 odwiedzin

Rekrutacja dla kandydatów do przedszkoli (w tym oddziałów 0) i klas pierwszych

A A A
Szanowni Rodzice!

Informujemy, że od wtorku, 1 marca 2022 r. rozpoczyna się rekrutacja dla kandydatów do przedszkoli (w tym oddziałów 0) i klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023.
Nabory przeprowadzane są za pomocą systemu elektronicznego. Poszczególne serwisy rekrutacyjne znajdą Państwo pod następującymi adresami:

dla kandydatów do przedszkoli (w tym do oddziałów 0 w naszej szkole):
dla kandydatów do klas 1:
W wymienionych wyżej portalach rekrutacyjnych znajdziecie Państwo szczegółowe informacje dotyczące terminów i zasad obowiązujących podczas poszczególnych naborów.

Kandydaci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegający się o przyjęcie do oddziału integracyjnego zapisują się do szkoły z pominięciem rekrutacji elektronicznej. W tym przypadku rodzic zgłasza się jedynie do szkoły z kompletem dokumentów. Na ich podstawie dziecko zostanie dopisane do listy przez operatora systemu.

Ze swej strony zachęcamy do zapoznania się z materiałami promocyjnymi przygotowanymi przez nauczycieli SzkołyPodstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla WładysławaJagiełły w Sochaczewie:
wirtualna zwiedzanie (virtual tour) budynku szkoły:
Wypełnione, wydrukowane i podpisane zgłoszenia (włożone w koszulkę) prosimy wrzucać do urny ustawionej przy portierni szkoły.

 

 

Zgłoszenia dzieci do świetlicy szkolnej


Od dnia 4.05 przyjmujemy zgłoszenia do świetlicy na rok szkolny 2022/2023.

Termin składania wniosków upływa w środę 19.06.2022 r.

Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do świetlicy zobowiązani są złożyć komplet dokumentów (druki do pobrania ze strony) oraz dołączyć aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu.

Dokumenty do pobrania

kontakt