przejdź do Sochaczew.pl
371853 odwiedzin

Nadpłata za obiady

A A A

Nadpłaty za obiady wynikające z przerwy w zajęciach dydaktyczno – wychowawczych spowodowane zagrożeniem COVID-19 , będą rozliczone w następnym roku szkolnym 2020/2021 w m-cu wrześniu.

 

W przypadku klas 8 i 0 wpłaty będą rozliczone wcześniej.

Prosimy o składanie podań do Dyrektora Szkoły z prośbą
o zwrot nadpłaty z podaniem nr konta oraz imienia
i nazwiska. W przypadku pytań kontakt z intendentem szkolnym Tel:  46 862 81 01 w godz. 8-12 bez czwartków.

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość