przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
423196 odwiedzin

Informacja

A A A
Informacja
Trwa rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół
podstawowych. Zakończył się już etap składania wniosków i ich
weryfikacji. W dniach 20-27 kwietnia 2020r rodzice potwierdzają wolę
przyjęcia dziecka, które zostało zakwalifikowane do danej placówki
oświatowej. Potwierdzenia takiego można dokonać w postaci przesłania
skanu lub zdjęcia oświadczenia na adres mailowy placówki oświatowej,
bądź wrzucenia oświadczenia do urny wystawionej w budynku placówki. Wzór
oświadczenia można pobrać ze strony elektronicznego systemu rekrutacji z
zakładki pliki do pobrania lub z linku umieszczonego poniżej.

 

OŚWIADCZENIE .docx

kontakt