przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
387311 odwiedzin

matematyka

A A A

Pani Agnieszka Rejman 

14.05. AR matematyka 7e.pdf

14.05. AR pierwiastki a.pdf

14.05. AR pierwiastki b.pdf


14.05. AR matematyka 8a i 8c.pdf

14.05. AR Styczna do okręgu a.pdf

14.05. AR styczna do okregu b.pdf

14.05. AR styczna do okręgu c.pdf 


Pani Teresa Stefańska

14.05. TS matematyka kl. 7.pdf

14.05. TS matematyka kl. 7.jpg 


Pani Małgorzata Kawecka

14.05.20- M. Kawecka- matematyka 7d.pdf

14.05.20-M. Kawecka- matematyka 8b, 8d, 8e.pdf 


Pani Teresa Stefańska

12.05. TS matematyka 7abc .pdf 


Pani Agnieszka Rejman 

12.05. matematyka 7e A. Rejman.pdf

12.05. AR matematyka 7e.pdf

12.05. AR matematyka 8a i8c.pdf 


Pani Małgorzata Kawecka

12.05. M. Kawecka- matematyka 7d.pdf

12.05. M. Kawecka- matematyka 8b, 8d, 8e.pdf


Pani Teresa Stefańska

11.05. TS matematyka7abc.pdf 


Pani Agnieszka Rejman 

11.05. AR matematyka 7e 1.pdf

11.05. AR matematyka 7e.pdf

11.05. AR Matematyka 8a i 8c.pdf

11.05. AR 8ac matematyka.pdf


Pani Małgorzata Kawecka

11.05. - M. Kawecka- matematyka 7d.pdf

11.05. -M. Kawecka- matematyka 8b, 8d, 8e.pdf 


Pani Teresa Stefańska

07.05. TS matematyka 7abc.pdf 


Pani Agnieszka Rejman 

07.05. AR matematyka 7e.pdf

07.05. AR matematyka 7e -1.pdf

07.05. AR 8ac matematyka.pdf 


Pani Małgorzata Kawecka

07.05. M. Kawecka- matematyka 7d.pdf

7.05. M. Kawecka- matematyka 8b, 8d, 8e.pdf 


Pani Teresa Stefańska

05.05. TS matematyka 7a,b,c.pdf

05.05. TS matematyka 7a,b,c.jpg


Pani Agnieszka Rejman 

05.05. AR Włącznie czynnika pod pierwiastek 7e.pdf

05.05. AR matematyka 8a i 8c.pdf

05.05. AR Dwusieczna kąta .pptx


Pani Małgorzata Kawecka

05.05. M. Kawecka- matematyka 7d.pdf

05.05. M. Kawecka- matematyka 8b, 8d, 8e.pdf


Pani Teresa Stefańska

04.05. TS matematyka 7a,b,c.jpeg 


Pani A. Rejman matematyka 8a i 8c 

04.05. AR matematyka 7e.pdf

04.05. AR Pierwiastki 7e.pdf

04.05. AR matematyka 8a i 8c.pdf

04.05. AR symetralna 8ac.pdf


Pani Małgorzata Kawecka

04.05. M. Kawecka- matematyka 7d.pdf

04.05. M. Kawecka- matematyka 8b, 8d, 8e.pdfPani A. Rejman matematyka 8a i 8c 

30.04. matematyka 8a i 8c.pdf

30.04. zestaw a koło.pdf

30.04. zestaw b koło.pdf


Pani Teresa Stefańska - klasy 7a,b,c - sprawdzian

30.04. kl. 7a,ba,c - sprawdzian.jpeg


Pani Agnieszka Rejman 

30.04. matematyka 7e.pdf

30.04. własności pierwiastkowania A.R.pptx


Pani Małgorzata Kawecka

30.04. M. Kawecka- matematyka 7d.pdf

30.04. M. Kawecka- matematyka 8b, 8d, 8e.pdf


Pani Teresa Stefańska

28.04. matematykaT.S.7abc.pdf


Pani Agnieszka Rejman 

28.04. matematyka 7e A. Rejman.pdf

zestaw A - 28.04. A.R. potegi_a.jpeg

zestaw B - 28.04. A.R. potegi_b.jpeg 


Pani Agnieszka Rejman

28.04 matematyka A.R. 8ac.pdf

28.04. matematyka 8a i 8c A.Rejman.pdf

28.04. Przykładowy zestaw na kartkówkę koło.pdf


Pani Małgorzata Kawecka

28.04. M. Kawecka- matematyka 7d.pdf

28.04. M. Kawecka- matematyka 8b, 8d, 8e.pdf 


Pani Teresa Stefańska

27.04. matematyka T.S..pdf 


Pani Agnieszka Rejman

27.04 Matematyka 7e.pdf

27.04. Prezentacja Rejman 7.pptx

27.04. matematyka 8a i8c a. Rejman.pdf

27.04. Prezentacja Rejman .pptx


Pani Małgorzata Kawecka

27.04.20 M. Kawecka- matematyka 7d.pdf

27.04.20 M. Kawecka- matematyka 8b, 8d, 8e.pdf


Pani Agnieszka Rejman

24.04. 8a 8c matematyka.pdf

24.04. Pierścień 8a i c.pdf


Pani Teresa Stefańska

23.04. matematyka T.S.pdf

23.04. matematyka T.S. wzory.jpg


Pani Agnieszka Rejman

23.04. matematyka kl 7 Prezentacja1.pdf 


Pani Małgorzata Kawecka

23.04. M. Kawecka- matematyka 7d.pdf

23.04. M. Kawecka- matematyka 8b, 8d, 8e.pdf

 


Pani Teresa Stefańska

 

21.04. matematyka T.S.pdf


Pani Agnieszka Rejman

21.04. matematyka 7e.pdf

21.04. Zapis małych liczb 7e.pdf

21.04. matematyka 8a i 8c.pdf

21.04. Pole koła 8ac.pdf

 


Pani Małgorzata Kawecka

21.04. - M. Kawecka- matematyka 7d.pdf

21.04. -M. Kawecka- matematyka 8b, 8d, 8e.pdf

 


Pani Teresa Stefańska

20.04. matematyka 7a,b,c T.S.pdf 


Pani Małgorzata Kawecka

20.04. M. Kawecka- matematyka 7d.pdf

20.04. M. Kawecka- matematyka 8b, 8d, 8e.pdf 


Pani Agnieszka Rejman

20.04. matematyka 7e.pdf

20.04. Notacja wykładnicza.pdf

20.04. matematyka 8a i 8c.pdf

20.04. Obwód koła.pdf 


Pani Agnieszka Rejman

16.04.matematyka 7e.pdf

16.04. Działania na potęgach.pdf

16.04 matematyka 8a i 8c.pdf

16.04 Okrąg i koło.pdf


Pani Teresa Stefańska

16.04. matematyka 7a,b,c TS.pdf


Pani Małgorzata Kawecka

16.04.20-M. Kawecka- matematyka 8b, 8d, 8e.pdf

16.04.20- M. Kawecka- matematyka 7d.pdf

 Pani Teresa Stefańska

 

07.04. matematyka 7a,b,c T.Stefańska.pdf


7.04. matematyka 7e p. Agnieszka Rejman  

Sporządźcie w zeszytach notatkę z załącznika . Następnie obejrzyjcie
filmy dotyczące potęgowania iloczynu i ilorazu

https://www.youtube.com/watch?v=Y1yxV1qa4is

/www.youtube.com/watch?v=GZhuNY7pvHM

https://www.youtube.com/watch?v=DW_bDPqnWl0

Teraz rozwiążcie w zeszytach zadania z podręcznika

Zad1,2,3 strona232

Ciekawe przykłady znajdziecie w e-podręczniku. Warto trenować stosowanie
wzorów.

https://epodreczniki.pl/a/iloczyn-i-iloraz-poteg-o-takich-samych-wykladnikach/D1D3C4iGC

 

07.04. Matematyka 7e A. Rejman

UWAGA

Wskazówka do ostatniego zadania z zestawu 2 o działaniach na potęgach.

Wszystkie liczby staramy się przedstawić jako potęgi o jednakowych wykładnikach.

Na przykład

Uporządkuj rosnąco liczby:

242, 330, 424.Trudno jest porównać liczby, których nie mogę doprowadzić do jednakowych podstaw. Przyglądam się wykładnikom. Wszystkie dzielą się przez 6. Zatem

242=(27)6=1286

330=(35)6=2436

424=(44)6=2566

Teraz już wszyscy będą umieli porównać liczby.


 


7.04. matematyka 8a i 8c p. Agnieszka Rejman

To już ostatni zestaw zadań przed ewentualnym egzaminem. Po świętach
przystępujemy do realizacji nowego materiału.

Zadania rozwiązujemy w zeszytach. Nie wysyłamy. (chyba ,że ktoś
potrzebuje konsultacji).

 

7.04. 8a i8c zadania różne.pdf

 


Pani Małgorzata Kawecka

07.04.20-M.Kawecka-matematyka-7d.pdf

07.04.20-M.Kawecka- matematyka 8b,8d,8e.pdf

 

Pani Teresa Stefańska

06.04. matematyka 7a,b,c.pdf


Pani Agnieszka Rejman  7e

 

6.04. A.Rejman_7e.pdf

6.04. potęgi zestaw 1 łatwiejszy.pdf

6.04. potęgi zestaw2 trudniejszy.pdf 


06.04. Matematyka 8a i 8c Agnieszka Rejman

Dzień dobry.
Proszę powtórzyć własności figur płaskich i wzory na pola .
Następnie proszę rozwiązać w zeszycie zadania. NIE WYSYŁAMY ROZWIĄZAŃ.
(chyba, że coś budzi wątpliwości).

Życzę powodzenia.

6.04 pola figur plaskich.pdf


Pani Małgorzata Kawecka

6.04.20-M.Kawecka-matematyka-7d.pdf

6.04.20-M.Kawecka-matematyka 8b,8d,8e.pdf

 3.04.  Matematyka Agnieszka Rejman 

 

3.04 zadania z równań dla 8a i 8c zestaw1.pdf

3.04 zadania z równań dla 8a i 8c zestaw2.pdf 


3.04. Matematyka 7e A. Rejman

Obejrzyjcie w Internecie film: https://www.youtube.com/watch?v=ehmD2pVfuk4&t=209s

Jeśli nie ma takiej możliwości przeczytajcie przykłady z podręcznika ze strony 229.

W zeszycie zapiszcie

Temat: Potęgowanie potęgi

Przepiszcie wzór, który znajduje się na stronie 229.

Następnie rozwiążcie zadanie 1 i 2 str229. Zastosujcie w nich poznany wzór.

Rozwiązania zapiszcie w zeszycie. Nie wysyłajcie.

W poniedziałek podam zadania do wysłania na ocenę. 


Pani Teresa Stefańska 

klasy 7a,b,c

03.04. 7abc matematyka 2.pdf 


Pani Małgorzata Kawecka

2.04.20-M.Kawecka-matematyka-7d.pdf

2.04.20-M.Kawecka-matematyka- 8b,8d,8e.pdf 


Pani Teresa Stefańska

klasy 7a,b,c

31.03.matematyka_T.Stefanska.pdf 


31.03 Matematyka 7e Agnieszka Rejman 

Obejrzyjcie filmy i zapiszcie w zeszytach :

https://www.youtube.com/watch?v=4Q_8vv1nLoM

https://www.youtube.com/watch?v=xTCHODLEVmE


Temat: Mnożenie i dzielenie potęg o jednakowych podstawach

Zapisz wzory , które masz w podręczniku pod tym tematem. Przeczytaj

przykłady z podręcznika.

Rozwiąż w zeszycie zadania:

Zad1, 2, 5,6 str226 i227 


 31.03 Matematyka 7e Agnieszka Rejman

31.03 Matematyka 8a,c zestaw1.pdf

31.03 Matematyka 8a,c zestaw2.pdf


Pani Małgorzata Kawecka

31.03.20-M.Kawecka-matematyka-7d.pdf

31.03.20-M.Kawecka-matematyka-8b,8d,8e.pdf


Pani Teresa Stefańska

klasy 7a,b,c

30.03.matematyka_7abc_T.Stefanska.pdf 


Pani Agnieszka Rejman

30.03 Matematyka7e Agnieszka Rejman.pdf

30.03 Matematyka 8aic zestaw1.pdf

30.03 Matematyka 8aic zestaw2.pdf 


Pani Małgorzata Kawecka

30.03.20-M.Kawecka-matematyka-7d.pdf

30.03.20-M.Kawecka-matematyka 8b,8d,8e.pdf

 Pani Małgorzata Kawecka

 

27.03.20-M. Kawecka- matematyka-7d.pdf

27.03.20-M. Kawecka-matematyka-8b,8d,8e.pdf 


Pani Teresa Stefańska

klasy 7a,b,c

27.03.matematyka.T.Stefanska.pdf 


Pani Agnieszka Rejman

Zadania i wskazówki dla uczniów klas 8a i 8c.

26.03.Oto zadania z drugiego arkusza z niebieskiego repetytorium.pdf 


Pani Małgorzata Kawecka

zagadnienia dla klas: 7d, 8b, 8d, 8e

Mat.26.03.2020.pdf  26.03.Testy 8-1.pdf


 Klasa 7a

Pani Teresa Stefańska

26.03.20.Matematyka_kl_7abc.pdf 


Pani Agnieszka Rejman

matematyka 7e

25.03_Matematyka 7e.pdf   25.03_Matematyka 8a i 8c.pdf 


 Klasy 7a, 7b, 7c

Pani Teresa Stefańska

25.03.matematyka_klasa_7A_7B_7C.pdf 


Pani Agnieszka Rejman

matematyka 7e

AR_zadania z równań cz.2.pdf

 Klasy 7a, 7b, 7c

 

Pani Teresa Stefańska

20-03-stefanska-7a-7b-7c.pdf


 

Pani Agnieszka Rejman

matematyka 7e zadania do rozwiązania w dniu 19.03.

równania 19.03.pdf

zadania otwarte ze wskazówkami dla klas 8a i 8c   

matematyka 8a i 8c arkusz 1 wskazówki.doc 


Klasy 7a, 7b, 7c

Pani Teresa Stefańska

18-03-stefanska-7a-7b-7c-matematyka.doc

 


 

Witam,

Klasom ósmym w ramach samokształcenia i przygotowania do egzaminu z matematyki zlecam wykonanie następujących zadań z podręcznika:

zad. 9/171, 16/172, 17/173, 2 i 3/177, 6/187, 6/190, 3/191, 15/197.


Proszę, aby każdy uczeń codziennie rozwiązał jeden arkusz egzaminacyjny spośród:

- testów z repetytorium Nowej Ery (niebieska książka)

- testów z zielono-żółtego repetytorium - Egzamin Ósmoklasisty,

-testów dostępnych na stronie CKE, oraz na stronach wydawnictw - Nowa Era, Operon.

Klasa VII,

proszę o rozwiązanie zadań podanych podczas zajęć w dn. 11.03.2020 (można też rozwiązać wszystkie zadania z działu - równania.

W przyszłym tygodniu przygotuję następną serię zadań.

pozdrawiam


Agnieszka Rejman


 

Matematyka VII D - pani  Małgorzata Kawecka

 Z podręcznika do matematyki dla klasy VII: zadania uzupełniające. 

Zadanie 24, 25, 34 str. 50, zad. 40, 41, 45 str. 51 i zad. 48, 49 str.52

Zadanie 43, 44, 45, 48, 51 str. 9

Zadanie 36, 37, 39 str. 151

Zadanie 23, 24, 29 str. 182

Zadanie 10, 11 str. 214

Zadania wykonujemy w zeszycie do matematyki 

Matematyka VIII B, VIII D i VIII E - pani  Małgorzata Kawecka 

Testy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty „ Pora na matematykę”

1. Wyrażenia algebraiczne- poziom I i II

2. Równania- poziom I i II

3. Geometria płaska- poziom I i II

4. Potęgi i pierwiastki – poziom I i II

Zadania wykonujemy w testach, wraz z obliczeniami.

 

kontakt