przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
479817 odwiedzin

Cele i zadania doradztwa zawodowego.

A A A

Szkolny Ośrodek Kariery - Doradztwo Zawodowe

 

SzOK czyli Szkolny Ośrodek Kariery działa w naszej szkole już od 2004 roku. Szkolny Ośrodek Kariery ma pomóc wszystkim uczniom w wyborze zawodu i dalszej drogi kształcenia, a przede wszystkim w osiągnięciu sukcesu edukacyjnego i zawodowego. Obecnie SzOK prowadzony jest przez szkolnego doradcę zawodowego Zofię Denisiewicz. 

Uczniowie: zanim wybierzecie zawód i szkołę ponadgimnazjalną lub ponadpodstawową, powinieneś:

 • poznać i rozwijać swoje zainteresowania,
 • poznać swoje mocne i słabe strony,
 • określić swoje predyspozycje zawodowe,
 • poznać zawody, rynek pracy i prawa nim rządzące,
 • poznać typy szkół ponadgimnazjalnych lub ponadpodstawowych kierunki i profile kształcenia,
 • nauczyć się planować swoją karierę,
 • określić swoje możliwości edukacyjne i zawodowe.

Zadania doradcy zawodowego:

 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
 2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie zasobów informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.
 3. Prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.
 4. Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę.

Oferta SzOK skierowana jest do uczniów, ich rodziców i nauczycieli. 

SzOK oferuje uczniom:

 • zajęcia warsztatowe,
 • porady indywidualne,
 • aktualne informacje na temat szkolnictwa ponadgimnazjalnego i zasad rekrutacji,
 • spotkania, wyjścia, wycieczki
 • aktualne informacje o rynku pracy i zawodach,
 • testy i kwestionariusze.
kontakt