przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
423198 odwiedzin

Nadanie szkole imienia – poszukujemy sponsorów.

A A A

Sochaczew, 25.11.2019 r.

 

W dniu 4 marca 2019 roku Szkoła Podstawowa nr 6 w Sochaczewie otrzyma imię Króla Władysława Jagiełły. Bardzo ważnym krokiem w działaniach związanych z procesem otrzymania imienia przez Szkołę jest zakup sztandaru, symbolu tożsamości i wspólnoty, łączącego tych, którzy chcą urzeczywistniać te same wartości i będącym również znakiem ciągłości i trwania szkoły.

W związku z tym, że uroczystość nadania szkole imienia wiąże się z wieloma kosztami, zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o pomoc w organizacji naszego przedsięwzięcia, w tym o wsparcie finansowe tego wydarzenia. Za każdą okazaną formę wsparcia oferujemy:

-          wpis do księgi pamiątkowej,

-          podziękowanie wygłoszone w trakcie uroczystości,

-          możliwość wykorzystania własnych materiałów promocyjnych z tytułem
„Sponsor” w trakcie trwania obchodów.

Jesteśmy również otwarci na inne sposoby promocji. W realizację zadania wkładamy własne siły oraz środki, natomiast okazane przez Państwa wsparcie zostanie przeznaczone między innymi na:

-          wydanie Księgi Pamiątkowej,

-          wykonanie Sztandaru Szkoły, zakup  rękawiczek oraz szarf

-          zakup gabloty do Kącika Patrona,

-          przygotowanie uroczystości nadania imienia.

Wierzymy, że Państwa pomoc umożliwi zrealizowanie zamierzonej inicjatywy, będzie wspaniałym wkładem w edukację i wychowanie młodych ludzi poprzez dawanie godnego naśladowania przykładu zaangażowania w sprawy społeczne i publiczne.

Bliższe informacje na temat uroczystości można uzyskać w sekretariacie szkoły  pod numerem tel. (046) 862 81 01, jak również na stronie internetowej http://sp6.sochaczew.pl/ w zakładce Patron.

Wszelkie pytania można kierować również na adres
e-mail: sochaczew.sp6@gmail.com 

Licząc na Państwa pozytywną reakcję, podajemy nr konta, na które można dokonywać wpłat:

Konto Rady Rodziców przy SP nr 6 w Sochaczewie

nr rachunku bankowego:  66 9283 0006 0010 9211 2000 0010

z dopiskiem „Darowizna - Patron”

 

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Szkoły
wraz z Komitetem
 Organizacyjnym

kontakt