przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
561756 odwiedzin

Stołówka

A A A

 

 

W celu usprawnienia wydawania posiłków i ograniczenia ilości spóźnień na lekcje,

obiady wydawane są tylko na dwóch przerwach w następujących godzinach:

1225  – 1245   oraz   1330 - 1345

 

 

 ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

 

1. W czasie wydawania obiadów na świetlicy mogą przebywać tylko uczniowie posiadający kartę obiadową.

2. Nieobecności ucznia na obiedzie  należy zgłaszać najpóźniej do godz. 830 u pani intendentki.

3. Opłatę za obiad należy uregulować do 10-go każdego miesiąca.

4. Uczniowie, których obiady finansowane przez MOPS i GOPS, nie mogą odsprzedawać obiadów innym uczniom.

5. W czasie spożywania posiłków obowiązują ogólnie przyjęte normy savoir-vivre i dobrego wychowania.

6. Uczń, który nie stosuje się do przyjętych zasad, może zostać wyproszony ze stołówki.

 

kontakt