przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
423190 odwiedzin

Co robi robot w szkole?

A A A

Co robi robot w gimnazjum?
(materiały archiwalne)

Nasze gimnazjum jako jedyne w mieście realizuje projekt „Mechatronika jako praktyczne zastosowanie innowacyjnej myśli i działań uczniów gimnazjów dla edukacji i budowy przyszłych kadr inżynieryjno-technicznych”

Dzięki udziałowi w innowacyjnym projekcie uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Króla Władysława Jagiełły w Sochaczewie mają możliwość uczyć się programowania robotów oraz samodzielnie budować je od podstaw z najróżniejszych mechanicznych elementów.

Projekt w naszej placówce  ruszył z początkiem września 2013 r. i trwać będzie do 31.08.2015 r. Objął on swym zasięgiem 32 gimnazja w kraju z województw mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego,, w tym jako jedyne w naszym mieście jak i gminie Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Króla Władysława Jagiełły w Sochaczewie. Projekt realizowany jest w każdej placówce w trzech różnych komponentach o rożnym poziomie zastosowania poszczególnych treści.

Komponenty I – „Zajęcia techniczne z implementacją mechatroniki” i komponent II – „Mechatronika” są obowiązkowe przy uczestnictwie w projekcie, zaś komponent III – „Młodzieżowy Klub Techniki” jest nadobowiązkowy. Zajęcia prowadzone są w niewielkich kilkunastoosobowych grupach tak by każdy z uczniów miał możliwość czynnego uczestnictwa w zajęciach. Każde gimnazjum uczestniczące w projekcie wystawiać będzie ponadto swą reprezentację uczniów do turniejów mechatronicznych realizowanych na Politechnice Łódzkiej, co tylko podnosi prestiż projektu, szkoły, a ostatecznie również naszego miasta. Zajęcia z mechatroniki w Gimnazjum nr 2 prowadzą: p. Urszula Muras oraz p. Tomasz Kaźmierczak, nauczyciele informatyki, zajęć technicznych i fizyki.

Projekt ten stwarza niezmiernie interesujące środowisko dla informatycznej edukacji uczniów gimnazjum oraz otwiera dla nich drogę do kariery programisty. Każdy mógłby zadać sobie pytanie: W jaki sposób? Otóż rozpala on zainteresowanie mechatroniką i światem robotów, czyli poniekąd „światem przyszłości” w kierunku którego zmierza świat.  Projekt jest jednocześnie odpowiedzią na zapotrzebowanie wykształconych i posiadających szeroką wyobraźnię inżynierów, informatyków czy fizyków i matematyków na rynku pracy.

Twórcy i realizatorzy projektu uznali, że należy skierować uwagę na młodzież gimnazjalną, która niejednokrotnie potwierdza swą informatyczną wiedzę i zapał do jej rozwijania, jednak często zatrzymuje się na samodzielnej pracy przed domowym komputerem czy nielicznych godzinach informatyki w szkole. Zamiarem twórców opisywanego projektu jest rozwój pasji inżynieryjno – technicznych u uczniów gimnazjów oraz stworzenie im warunków do owego rozwoju. Poprzez realizację tego projektu uczymy uczniów w zupełnie nowy sposób. Stosujemy nowoczesne pomoce dydaktyczne, co tylko motywuje uczniów do dalszej pracy nad znanymi im dziedzinami wiedzy. Zmieniamy także sposób myślenia uczniów na bardziej logiczny i dajemy szansę prezentowania swych umiejętności. Projekt gwarantuje także doszkalanie i specjalne treningi dla nauczycieli, którzy prowadzą poszczególne zajęcia z uczniami.

            Można by było zadać sobie kolejne pytanie: Czy lekcje informatyki różnią się od opisywanej mechatroniki?  Na lekcjach informatyki uczniowie w określonej liczbie godzin zajmują się kwestią baz danych czy obsługą wybranych programów – programowania robotów tam nie ma. W ramach projektu uczniowie gimnazjum uczą się nie tylko budowy robotów z metalowych części i elektronicznych urządzeń, ale także ich programowania.

Właściwie lwia część godzin spędzonych na zajęciach z mechatroniki dotyczy programowania w stworzonym do tego celu programie: Prophio. Mechatronika jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy, która ostatnimi czasy rozwija się błyskawicznie. Stanowi ona zespolenie takich dyscyplin jak: mechanika, elektronika, informatyka oraz automatyka i robotyka.

Uczniowie na zajęciach poza budową i przebudową robotów tworzą liczne animacje i gry komputerowe, czyli coś, co pochłania ich na co dzień. Zbudowanego robota będą poruszają dzięki wcześniej opracowanym schematom i będą go wykorzystywali do realizacji najróżniejszych misji tworzonych na zajęciach, takich jak: misja na Marsie, awaria w rafinerii, ewakuacja bazy i wiele innych. Należy podkreślić, że do realizacji wszystkich tych zadań uczniowie będą wykorzystywali wiedzę zdobywaną codziennie na lekcjach zajęć technicznych, fizyki, matematyki i informatyki.

Projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, realizowany przez Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i w partnerstwie z ABM Space Education.

kontakt