przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
561740 odwiedzin

Rada Pedagogiczna

A A A

Nauczyciele uczący w Szkole Podstawowej nr 6 w roku szkolnym 2022/2023

 

Sikorska Jadwiga - dyrektor szkoły, nauczyciel biologii i EDB
Wojtanowicz Artur - wicedyrektor nauczyciel biologii, informatyki i etyki
Wasilewska Beata - kierownik świetlicy, nauczyciel informatyki
Adamiak Joanna - pedagog szkolny, nauczyciel informatyki i wiedzy o społeczeństwie, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel wspierający
Andrzejewska Dorota - nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel etyki
Bajurska Jolanta - nauczyciel wspierający
Bolimowska Marta - nauczyciel języka niemieckiego, logopeda, rewalidacja
Bombała Małgorzata - nauczyciel – edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel języka  angielskiego, logopeda
Buczek-Grzebiela Katarzyna - nauczyciel języka angielskiego
Dwórska Hanna - wychowawca świetlicy
Gałecki Adrian - nauczyciel religii

Grabowska Renata - nauczyciel języka polskiego 
Jaczyńska Małgorzata - nauczyciel języka angielskiego
Jalowska Mirosława - nauczyciel – edukacja wczesnoszkolna, n-l WDŻ
Jażdżyk Piotr - nauczyciel  języka niemieckiego i języka rosyjskiego, n-l wspierający, rewlidacja
Jóźwiak Agnieszka - nauczyciel – edukacja wczesnoszkolna,rewalidacja, TUS
Kawecka Małgorzata - nauczyciel matematyki i techniki
Kazimierska Anna - nauczyciel klasy  "0",n-l wspierający
Kaźmierczak Tomasz - nauczyciel fizyki, matematyki i informatyki
Kolk Krystyna - nauczyciel wychowania fizycznego, n-l wspierający, rewalidacja
Kolk Marek - nauczyciel wychowania fizycznego, n-l wspierający, rewalidacja
Kowalik Anna - nauczyciel klas"0"
Kozłowska Dominika
 - nauczyciel – edukacja wczesnoszkolna,nauczyciel wspierający rewalidacja, TUS, wychowawca świetlicy

Kunicka Marzena - nauczyciel – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy
Kusztal Katarzyna - nauczyciel języka polskiego, rewalidacja
Lewandowska Beata - nauczyciel – edukacja wczesnoszkolna, informatyka
Łuszczyńska Maria - nauczyciel chemii, rewalidacja
Markiewicz Judyta - logopeda
Mazurek Bożena - nauczyciel  klas "0"
Muras Urszula - nauczyciel techniki
Obrębska Lidia- nauczyciel – edukacja wczesnoszkolna, doradca zawodowy, surdo i tyflopedagog
Orlińska Marlena  - nauczyciel klas "0"
Oziemblewska Beata - nauczyciel – edukacja wczesnoszkolna,rewalidacja
Palasik Sylwia - nauczyciel biologii
Papierowska Wioletta - n-l wspierający, rewalidacja
Pietrzyk Anna - nauczyciel - edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja
Rejman Agnieszka - nauczyciel matematyki
Rybka Beata - nauczyciel języka polskiego, etyki i języka polskiego dla obcokrajowców
Sałacińska Joanna - nauczyciel klas "0", edukacja wczesnoszkolna
Sejdak Aldona - nauczyciel - edukacja wczesnoszkolna, surdopedagog, tyflopedagog
ks. Piotr Skibniewski - katecheta
Sławińska Agnieszka 
- nauczyciel historii i WOS 

Sobczak Katarzyna - nauczyciel religii i EDB
Stelmach Emilia - nauczyciel języka niemiecjiego, pedagog specjalny, rewalidacja
Szczepanik Adrianna - psycholog

Szulejewska Małgorzata - psycholog
Szułczyński Albert -  nauczyciel muzyki

Szyrle Małgorzata - nauczyciel – edukacja wczesnoszkolna, pedagog specjalny, n-l techniki
Śleszyńska Iwona - nauczyciel wspierający
Torzewska Anna - nauczyciel geografii, pedagog specjalny
Trawińska Anna - nauczyciel wychowania fizycznego, n-l wspierający, rewalidacja
Trawiński Łukasz - nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca świetlicy,rewalidacja
Zielińska Marzena - nauczyciel historii, n-l bibliotekarz, n-l plastyki

kontakt