przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
561736 odwiedzin

Oddziały przedszkolne

A A A

REKRUTACJA
DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 
NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Uprzejmie informujemy, że 01.03.2023 rozpoczyna się rekrutacja do oddziałów przedszkolnych działających w Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Władysława Jagiełły w Sochaczewie dla dzieci urodzonych w 2017 roku (6-latki), których dotyczy roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego oraz dzieci z rocznika 2018 (5-latki) – decyzja rodziców. Planowane jest zorganizowanie dwóch oddziałów 10 godzinnych z pełnym wyżywieniem (rodzic może zadeklarować również 5 godzinny pobyt dziecka).

Szczegółowe zasady oraz terminy zawarte są w Zarządzeniu Nr 22.2023 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 17 stycznia 2023 r.

 

Od dnia 01.03.2023r., poprzez stronę internetową:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/sochaczew

mogą Państwo wprowadzać dane osobowe dzieci i zarejestrować wniosek. W wymienionym wyżej portalu rekrutacyjnym znajdziecie Państwo szczegółowe informacje dotyczące terminów i zasad obowiązujących podczas poszczególnych etapów naboru. Prosimy również, aby po zarejestrowaniu kandydata do oddziału przedszkolnego wydrukować i podpisać wniosek (podpisy obojga rodziców/opiekunów prawnych). Tak przygotowane zgłoszenie (włożone w koszulkę) prosimy wrzucić do urny ustawionej przy portierni szkoły.

Ze swej strony zachęcamy do zapoznania się z materiałami promocyjnymi przygotowanymi przez nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Władysława Jagiełły w Sochaczewie:

http://www.vtility.net/virtualtour/Qad3HguB7G

W razie potrzeby dodatkowe informacje udzielane są w sekretariacie szkoły.

 

Serdecznie zapraszamy

kontakt