przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
561756 odwiedzin

Klasy pierwsze

A A A

REKRUTACJA DO KLAS I

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Informujemy, że od środy, 1 marca 2023 r. rozpoczyna się rekrutacja dla kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024 w Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Władysława Jagiełły w Sochaczewie. Nabór będzie przeprowadzany są za pomocą systemu elektronicznego:

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/sochaczew

W wymienionym wyżej portalu rekrutacyjnym znajdziecie Państwo szczegółowe informacje dotyczące terminów i zasad obowiązujących podczas poszczególnych naborów. Szczegółowe zasady oraz terminy zawarte są w Zarządzeniu Nr 22.2023 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 17 stycznia 2023 r.

Zwracamy uwagę, że w pierwszym etapie rekrutacji przyjmowane będą wyłącznie kandydatury dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły. Po zakończeniu rekrutacji kandydatów obwodowych, w przypadku, gdy szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami, rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem będą mogli przystąpić do rekrutacji uzupełniającej.

Prosimy również, aby po zarejestrowaniu kandydata do klasy I wydrukować i podpisać wniosek (podpisy obojga rodziców/opiekunów prawnych). Tak przygotowane zgłoszenie (włożone w koszulkę) prosimy wrzucać do urny ustawionej przy portierni szkoły.

Informujemy ponadto, że kandydaci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegający się o przyjęcie do oddziału integracyjnego będą zapisywani z pominięciem rekrutacji elektronicznej. W tym przypadku rodzic zgłasza się osobiście do szkoły z kompletem dokumentów. Na ich podstawie dziecko zostanie dopisane do listy przez operatora systemu.

Ze swej strony zachęcamy do zapoznania się z materiałami promocyjnymi przygotowanymi przez nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Władysława Jagiełły w Sochaczewie:

http://www.vtility.net/virtualtour/Qad3HguB7G

W razie potrzeby dodatkowe informacje udzielane są w sekretariacie szkoły.

Serdecznie zapraszamy

 

kontakt