przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
561737 odwiedzin

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2022/2023 w pigułce

A A A

 Egzamin ósmoklasisty 2022

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła już terminy egzaminu ósmoklasisty, który odbędzie się w tym roku:

 • język polski - 24 maja 2022 r. (wtorek) - godz. 9:00;
 • matematyka - 25 maja 2022 r. (środa) - godz. 9:00;
 • język obcy nowożytny - 26 maja 2022 r. (czwartek) - godz. 9:00.

 

Znane są również już terminy dodatkowe egzaminu ósmoklasisty:

 • język polski - 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) - godz. 9:00;
 • matematyka - 14 czerwca 2022 r. (wtorek) - godz. 9:00;
 • język obcy nowożytny - 15 czerwca 2022 r. (środa) - godz. 9:00.

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty: 1 lipca 2022 r.

Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji:

do 7 lipca 2022 r.

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji:  8 lipca 2022 r.

 

Jak liczone są punkty z egzaminu ósmoklasisty?

Podczas rekrutacji  można uzyskać maksymalnie 200 punktów.

Z egzaminu ósmoklasisty można uzyskać maksymalnie połowę tych punktów, czyli 100.

Jeśli chodzi o język polski i matematykę - liczbę otrzymanych punktów procentowych należy pomnożyć przez 0,35. Oznacza to, że z egzaminu z tych dwóch przedmiotów można uzyskać maksymalnie 70 punktów - po 35 z każdego. Jeśli chodzi o język obcy nowożytny - w tym przypadku liczbę punktów mnożymy przez 0,3 - czyli najwięcej można zdobyć 30 pkt.


Punkty za oceny i dodatkową aktywność

Podczas rekrutacji  brane są pod uwagę cztery przedmioty: język polski, matematyka, a także dwa, które znajdują się w wykazie wybranej przez ucznia klasy.

 • Ocena celująca - 18 punktów,
 • Ocena bardzo dobra - 17 punktów,
 • Ocena dobra - 14 punktów,
 • Ocena dostateczna - 8 punktów,
 • Ocena dopuszczająca - 2 punkty.

Można także otrzymać dodatkowe punkty:

 • Świadectwo z paskiem - 7 punktów,
 • Wolontariat szkolny - 3 punkty,
 • Konkursy, olimpiady, wydarzenia artystyczne i sportowe - od 2 do 10 punktów, ale nie więcej niż w sumie 18.

 

Terminy rekrutacji  2022:

 • od 16 maja do 20 czerwca 2022 r.- składanie wniosków o przyjęcie do szkół;
 • od 16 maja do 30 maja 2022 r.- składanie wniosków o przyjęcie do szkół i oddziałów dwujęzycznych, oddziałów międzynarodowych, oddziałów klas wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe;
 • od 24 czerwca do 13 lipca 2022 r.- możliwość dokonania zmiany przez kandydatów wniosków o przyjęcie, polegającej na zamianie szkół, do których będą kandydować, w tym możliwość złożenia zupełnie nowego wniosku.

 

Terminy uzupełniania wniosków: 

 • od 24 czerwca do 13 lipca 2022 r. - uzupełnienie wniosków rekrutacyjnych o świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty (w oryginale lub lepiej w kopii);
 • 20 lipca 2022 r. godz. 10.00 - opublikowanie przez komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkół;
 • od 21 lipca do 27 lipca 2022 r. - potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły;
 • 28 lipca 2022 r. godz. 10.00 - ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół.
kontakt