przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
526969 odwiedzin
Lista dzieci przyjętych do świetlicy

 

Lista dzieci przyjętych do świetlicy w roku szkolnym

2021/22 jest do wglądu w budynku szkoły.

 

Brakujące dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.08.32021

A A A
12.07.2021
godz.09:23
 
kontakt