przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
431360 odwiedzin
Ważna informacja
Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, od dnia 1 lutego 2021 r.
do dnia 14 lutego 2021 r.  zajęcia dla uczniów klas IV – VIII będą nadal
odbywały się w trybie zdalnym.
Klasy przedszkolne – zajęcia stacjonarne zgodnie z planem.
Klasy I – III – zajęcia stacjonarne zgodnie z planem.
Zajęcia stacjonarne będą prowadzone w podwyższonym rygorze sanitarnym.
Szkoła zapewnienia funkcjonowanie świetlicy szkolnej (od 7:00 do 17:00)
 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 28 stycznia
2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 poz.202).
A A A
31.01.2021
godz.08:24
 
kontakt