przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
422494 odwiedzin
Harmonogram prac związanych z zakończeniem I półrocza roku szkolnego 2020

Harmonogram prac związanych z zakończeniem I półrocza roku szkolnego 2020/2021

W związku z pandemią COVID-19 harmonogram prac  związanych
z zakończeniem I półrocza będzie przebiegał według podanego niżej planu:

  • 17.12.2020 r. zebrania z rodzicami – informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacji śródrocznej (on-line);

  • 23.12.2020 r. – 01.01.2021 r. – zimowa przerwa świąteczna;

  • 04.01.2021 do 17.01.2021 r. – ferie zimowe;

  • 25.01.2021 r. (poniedziałek godz. 15.00) - wystawienie ocen klasyfikacyjnych;

  • 26.01.2021 r. (wtorek)  - egzaminy klasyfikacyjne i sprawdzające;

  • 28.01.2021 r. – klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej godz. 15.00 (formę i miejsce podamy w innym terminie);

  • 28.01.2021 r. (godz. 17.30 – czwartek) – zebrania z rodzicami  (formę i miejsce podamy w innym terminie);

  • 01.02.2021 r. – rozpoczęcie II półrocza.
A A A
10.12.2020
godz.21:06
kontakt