przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
431376 odwiedzin
Organizacja zdalnego nauczania od 26.10.2020r.

Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszonymi dzisiaj decyzjami rządu i KO w Warszawie dotyczącymi organizacji kształcenia i nauki w dniach: 26.10.2020 - 08.11.2020 informuję co następuje:

 
1. Uczniowie oddziałów 0-3 uczą się stacjonarnie (zajęcia w szkole) zgodnie z tygodniowym planem zajęć.

2. Świetlica szkolna dla uczniów klas 1-3 działa zgodnie z planem.

3. Obiady w stołówce szkolnej będą wydawane wyłącznie uczniom klas 0-3; nie ma obiadów dla uczniów klas 4-8.

4. Rodzice uczniów (zwłaszcza klas 4) są zobowiązani do założenia dziecku skrzynki mailowej. Adres mailowy należy przekazać wychowawcy klasy. Jest to jedyna możliwość udziału dziecka w wideokonferencjach i kontaktu z nauczycielami. Na skrzynki mailowe będą przesyłane informacje organizacyjne, w tym tzw. zaproszenia do udziału w wideokonferencji.

5. Uczniowie klas 4-8 uczestniczą zdalnie w lekcjach, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć. Harmonogram w załączeniu. Proszę zwracać uwagę na zapis w kolumnie: "wideokonferencja". Wyraz "tak" oznacza konieczność zdalnego łączenia się z nauczycielem. Linki do logowania będą wysyłane każdorazowo przez nauczyciela, przed rozpoczęciem zajęć.


6. Obecność w zajęciach jest obowiązkowa - nauczyciele będą sprawdzali frekwencję.


7. W czasie pozostałych lekcji (poza wideokonferencjami) nauczyciele pozostają dostępni on-line. W czasie ich trwania uczniowie będą otrzymywali prace do samodzielnego rozwiązania, instrukcje, materiały itp.


plan_poniedziałek_26-10.pdf

plan_wtorek_27-10.pdf  

plan_wtorek 27-10 poprawiony.pdf 

plan środa 28-10_zdalne.pdf

plan środa 28-10_zdalne_zmiana.pdf

plan czwartek 29-10_zdalne.pdf

plan_piątek 30-10.pdf

 

plan poniedziałek_02-11.pdf

A A A
23.10.2020
godz.17:22
kontakt