przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
431384 odwiedzin
Ważna informacja

Uwaga!

  1. Na podstawie § 5. ust. 1 pkt. 1) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093) w Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Władysława Jagiełły w Sochaczewie w dniach: 20 – 23.10.2020 (4 dni) zostają ustalone dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  2. W tych dniach szkoła zapewnia opiekę świetlicową dla uczniów w godz. 7:00 – 17:00.
  3. Konkursy przedmiotowe odbywają się zgodnie z harmonogramem z tym, że nie mogą w nich brać udziału uczniowie pozostający w izolacji lub kwarantannie.
  4. Oddziały klas 0 pracują zgodnie z planem.
A A A
19.10.2020
godz.08:53
 
kontakt