przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
461216 odwiedzin
Informacja

Szanowni nauczyciele, uczniowie, rodzice.

 

Zgodnie z art. 74 Ustawy z dn. 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191 ze zm.) ..."W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych."

W tym dniu nasza szkoła zapewnia dzieciom zajęcia opiekuńcze (świetlicowe). Rodziców uczniów kl. "0" - bardzo proszę do 09.10.2020 r. o zgłoszenie wychowawcom, ilu uczniów będzie w tym dniu korzystało z opieki.

Rodziców uczniów kl. I-III również proszę o zgłoszenie obecności na zajęciach świetlicowych.

Jednocześnie informuję, że w tym dniu nie będzie w szkole wyżywienia (obiadów).

                                                                                         Z poważaniem

                                                                                         Dyrektor szkoły

                                                                                         Jadwiga Sikorska

A A A
06.10.2020
godz.12:18
kontakt