przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
388784 odwiedzin
Informacje dla uczniów klas ósmych przystępujących do egzaminu

Informacje dla uczniów klas ósmych przystępujących do egzaminu
w dn. 16-18 czerwca 2020 r.

 


 

I.     HARMONOGRAM ZGŁASZANIA SIĘ NA EGZAMIN W DN. 16 ‑ 17 CZERWCA2020 R.

1.     Uczniowie przyporządkowani do sali 0 (hala gimnastyczna) będą wpuszczani w następującej kolejności:

 • 810 – numery 1-20;
 • 815 – numery 21-40;
 • 820 – numery 41-60;
 • 825 – numery 61-80;
 • 830 – numery 81-96.

2.     Uczniowie przyporządkowani do sal: 2, 5, 8, 42 (biblioteka) oraz 45 zgłaszają się na egzamin o godz. 820.

Harmonogram trzeciego dnia egzaminu zostanie podany w środę, 17 czerwca 2020 r.

Przed wejściami do szkoły mogą znajdować się wyłącznie uczniowie przystępujący do egzaminów. Prosimy osoby dorosłe (rodzice/opiekunowie), aby nie przebywać w bezpośrednim sąsiedztwie uczniów wchodzących do szkoły.

 

 II WYKAZ PRZYBORÓW I POMOCY, W KTÓRE ZDAJĄCY POWINNI BYĆ ZAOPATRZENI:

 1. Długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem.

 2. Linijka (wyłącznie na egzamin z matematyki).

              Uwaga! Szkoła nie zapewnia ww. przyborów.

 3. Dokument pozwalający stwierdzić tożsamość (legitymacja szkolna lub dowód tymczasowy lub paszport).

 4. Maseczka (lub przyłbica) i jednorazowe rękawiczki (mogą być zdjęte po wejściu do sali egzaminacyjnej).

Uczniowie mogą mieć przy sobie: butelkowaną wodę, leki (jeśli ich zażywanie w trakcie egzaminu jest konieczne), chusteczki jednorazowe.

Do sali egzaminacyjnej nie wolno wnosić urządzeń telekomunikacyjnych (telefony, smartwatche itp.), maskotek, przyborów i pomocy, których nie przewidują procedury egzaminacyjne. Ich wniesienie może skutkować unieważnieniem egzaminu.

A A A
14.06.2020
godz.12:45
kontakt