przejdź do Sochaczew.pl
368891 odwiedzin
Informacja dla uczniów klas 6 - kandydatów do klas 7 (r. szk. 2020/21)

 

Informacja dla uczniów klas 6 - kandydatów do klas 7 (r. szk. 2020/21)
prowadzonych w Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Władysława Jagiełły w Sochaczewie.
Drodzy Kandydaci, Szanowni Rodzice, prosimy o pobranie i wypełnienie (pismem ręcznym lub komputerowym) załączonego wniosku o przyjęcie do klasy 7. Dla wygody zamieszczamy wnioski w formatach: *.docx, *.odt i *.pdf.
Wypełniony wniosek wraz z następującymi załącznikami:

1. Świadectwo ukończenia klasy 6 szkoły podstawowej (oryginał);
2. Kartę zdrowia ucznia (od pielęgniarki szkolnej);
3. 2 podpisane fotografie legitymacyjne;
4. Oryginały opinii/orzeczeń (jeśli uczeń je posiada)

należy złożyć w sekretariacie SP6 w terminie: 29.06.2020 - 03.07.2020.

 

KWESTIONARIUSZ_2020.doc

KWESTIONARIUSZ_2020.odt

KWESTIONARIUSZ_2020.pdf

A A A
10.06.2020
godz.13:23
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość