przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
387312 odwiedzin
Informacja dla rodziców uczniów klas I-III

W nawiązaniu do informacji MEN "Dodatkowe wytyczne dla dyrektorów i nauczycieli w związku z umożliwieniem opieki uczniom klas I-III (...)" (https://www.gov.pl/web/edukacja/dodatkowe-wytyczne-dla-dyrektorow-i-nauczycieli-opieka-uczniow-klas-1-3-i-organizacja-konsultacji-na-terenie-szkoly; dostęp: 2020-05-18) dyrektor SP 6 w Sochaczewie zawiadamia, że od dn. 25.05.2020 możliwe są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych (maks. 2 godz. dziennie). Informujemy jednocześnie, że zdalna edukacja jest i będzie w dalszym ciągu realizowana.

Zajęcia, o których mowa, będą miały charakter głównie opieki świetlicowej, prowadzonej przez nauczycieli wskazanych przez dyrektora szkoły (nie będą to zajęcia z wychowawcą, który w tym czasie prowadzi nauczanie zdalne).

Niniejsza decyzja została podjęta w oparciu o analizę warunków organizacyjnych, po przeprowadzeniu oceny stanu realizacji podstawy programowej oraz warunków epidemicznych panujących na terenie gminy, w której znajduje się szkoła.

Ci z Państwa, którzy zdecydują się na skorzystanie z przedstawionej propozycji, będą proszeni o pobranie (od wtorku, 19.05.2020) stosownej deklaracji, wypełnienie jej i złożenie w szkole do czwartku, (21.05.2020) do godz. 12:00.

Zobowiązujemy  również Państwa do zapoznania się z zasadami BHP („Procedura BHP w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 obowiązująca w Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Władysława Jagiełły w Sochaczewie”) znajdującymi się na szkolnej stronie www. Informujemy również, że w przypadku większej liczby zainteresowanych szkoła jest w stanie zapewnić odpłatne obiady.

 

Wniosek o objęcie opieką - kl_1-3.pdf

Wniosek o objęcie opieką - kl_1-3.docx

A A A
19.05.2020
godz.08:23
 
kontakt