przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
410629 odwiedzin
Pilne!

Pilne!

Na podstawie informacji MEN z dn. 13 maja 2020 r. zawiadamiamy, że od poniedziałku, 18 maja br. przywracamy możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich (na terenie szkoły) zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do prawidłowego rozwoju, dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rodzice zainteresowani udziałem dzieci w zajęciach rewalidacyjnych proszeni są o zgłaszanie (telefoniczne lub mailowe) zapotrzebowania na prowadzenie zajęć w ww. formie.

tel. 46-862-81-01 (9:00 -15:00)

mail: sochaczew.sp6@gmail.com

A A A
14.05.2020
godz.15:40
kontakt