przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
387313 odwiedzin
Zarządzenia nr 11 i nr 12 dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6

Zarządzenie Nr 11

dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Króla Władysława Jagiełły w Sochaczewie

z dnia 24.04.2020 r.

w sprawie zmiany terminu czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

§1

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty (...).

*      przedłuża się czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły do dnia 27.04.2020 r. do 24.05.2020 r.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

dyrektor szkoły

 

(-) Jadwiga Sikorska

 

  

 

Zarządzenie nr 12/2020

dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Króla Władysława Jagiełły w Sochaczewie

z dnia 27 kwietnia 2020 r.

dotyczące zmian w harmonogramie dni wolnych od zajęć dydaktycznych.

Podstawa prawna:

       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego par. 5 ust. 1, ust. 2 

       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

       Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197)  

§ 1

W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i placówkach oświatowych, dzień 04 maja 2020 r. nie jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tym dniu zajęcia oraz konsultacje z uczniami odbywają się wg planu zdalnego nauczania. 

 

§ 2

Obowiązkiem wychowawcy klasy jest poinformowanie o zmianie, o której mowa w §1 opiekunów ucznia danej klasy – oddziału.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

dyrektor szkoły

 

(-) Jadwiga Sikorska

 

 

Zarządzenie nr 12/2020

dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Króla Władysława Jagiełły w Sochaczewie

z dnia 27 kwietnia 2020 r.

dotyczące zmian w harmonogramie dni wolnych od zajęć dydaktycznych.

Podstawa prawna:

       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego par. 5 ust. 1, ust. 2 

       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

       Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197)  

§ 1

W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i placówkach oświatowych, dzień 04 maja 2020 r. nie jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tym dniu zajęcia oraz konsultacje z uczniami odbywają się wg planu zdalnego nauczania. 

 

A A A
27.04.2020
godz.17:50
kontakt