przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
388773 odwiedzin
Informacja dla rodziców kandydatów do oddziałów „0” i klas 1

Informacja dla rodziców kandydatów

do oddziałów „0” i klas 1

w Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Władysława Jagiełły 
w Sochaczewie

 

 

Do 31 marca br. trwa rejestracja wniosków w elektronicznym systemie rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych. Jednym z elementów procesu rekrutacji jest złożenie do placówki pierwszego wyboru wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Biorąc jednak pod uwagę bezpieczeństwo mieszkańców Sochaczewa związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 podpisane przez rodziców wnioski można przesłać na adres mailowy placówki pierwszego wyboru w formie skanu lub zdjęcia dokumentu.

 

W przypadku braku możliwości przesłania wniosku drogą elektroniczną w placówkach oświatowych przy wejściu zostaną ustawione pojemniki, do których rodzice będą mogli wrzucać wnioski rekrutacyjne w zamkniętych kopertach.

A A A
25.03.2020
godz.20:43
kontakt