przejdź do Sochaczew.pl
372437 odwiedzin
Informacja

 

Szanowni Państwo,

Drodzy uczniowie

 

Informuję, że za zgodą rodziców (zebranie z rodzicami w dniu 12 września 2019 r.), Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej wydałam zarządzenie w sprawie zasad korzystania z telefonów komórkowych na terenie szkoły.

Przypominam, że:

  1. W naszej szkole obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów (nie dotyczy przypadków wykorzystania go do celów edukacyjnych, po uprzedniej zgodzie nauczyciela).
  2. Jeżeli zaistnieje pilna i uzasadniona potrzeba telefonicznego skontaktowania się z inną osobą, uczeń może poprosić nauczyciela o możliwość skorzystania z własnego aparatu.
  3. Uczeń, niestosujący się do powyższych zasad, będzie musiał wyłączyć telefon, wyjąć kartę SIM i przekazać telefon do sekretariatu. Tam aparat zostanie zapakowany w opisaną kopertę i umieszczony w kasie pancernej. Po odbiór telefonu będą musieli zgłosić się rodzice (opiekunowie).

 

Z poważaniem Jadwiga Sikorska

 

A A A
13.12.2019
godz.00:00
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość