przejdź do Sochaczew.pl
368901 odwiedzin
31 października 2019 r. (czwartek) jest dniem wolnym

Działając na podstawie § 5 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093) dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Władysława Jagiełły w Sochaczewie informuje, że 31 października  2019 r. (czwartek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

Jednocześnie informujmy, że dla zainteresowanych uczniów szkoła w tym dniu zorganizuje zajęcia wychowawczo - opiekuńcze w świetlicy szkolnej (chęć uczestnictwa w zajęciach należy zgłosić do wychowawcy, do 29 października).

Dzieci które jedzą w szkole obiady i w dniu 31.10.2019 będą na zajęciach, będą miały zapewniony obiad.

 

Klasy "0" - pracują zgodnie z harmonogramem.

A A A
28.10.2019
godz.09:02
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość