przejdź do Sochaczew.pl
368796 odwiedzin
Organizacja pracy szkoły w dniach 1 – 2 kwietnia 2019 r. (rekolekcje wielkopostne)

Organizacja pracy szkoły w dniach
1 – 2 kwietnia 2019 r.
(rekolekcje wielkopostne)

 

 1. Zajęcia odbywają się zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć
  (z ewentualną korektą czasu trwania zajęć i przerw międzylekcyjnych)
  z tym, że:

-       w poniedziałek (01.04.2019):

 • klasą 1a (cała klasa) na 5. godz. lekcyjnej opiekuje się
  p. A. Pietrzyk (zamiast: 2c),
 • klasą 2a (cała klasa) na 5. godz. lekcyjnej opiekują się pp. A. Jóźwiak i E. Jaworska,
 • klasą 2c na 5. godz. lekcyjnej opiekuje się
  p. M. Jalowska (zamiast: 1a)
 • klasa 1b przychodzi do szkoły na 2. godz. lekcyjną; uczniowie udają się do kościoła pod opieką p. M. Szyrle

 

 1. Wydawanie obiadu będzie odbywało się wg. następującego harmonogramu:

-       przedszkole i oddział 0: godz. 1100,

-       klasy 1 i 2: godz. 1125 (nauczyciele tych oddziałów indywidualnie dostosują czas przejścia na obiad; niezależnie od dzwonka kończącego zajęcia),

-       pozostałe klasy: od godz. 1145.

 1. Ok. godz. 1215 uczniowie pod opieką wyznaczonych nauczycieli przechodzą do kościoła parafialnego w Trojanowie (rozpoczęcie mszy św. – ok. 1230); uczniowie nieuczestniczący w nabożeństwie pozostają pod opieką wychowawców świetlicy.
 2. Po mszy św. uczniowie kl. 0, 1 i 2 wracają pod opieka nauczycieli do szkoły. Pozostali uczniowie mogą udać się do domów.
A A A
29.03.2019
godz.09:05
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość