przejdź do Sochaczew.pl
368796 odwiedzin
„Taki dzień się zdarza raz…”

           4 marca o godz. 1000 rozpoczęła się podniosła uroczystość nadania szkole imienia i sztandaru.

      W tym niezwykłym wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele państwowych i lokalnych władz, dyrektorzy sochaczewskich szkół, przedszkoli, właściciele przedsiębiorstw, instytucji, firm, którzy wsparli szkołę podczas przygotowań do dzisiejszego święta. W gronie znakomitych gości byli: poseł na sejm – pan Maciej Małecki, wiceburmistrzowie – pan Marek Fergiński i Dariusz Dobrowolski oraz przewodniczący Rady Miasta – pan Sylwester Kaczmarek. Swoją obecnością zaszczyciła nas także założycielka i wieloletnia dyrektor dawnej „Szóstki” i gimnazjum – pani Lucyna Tępczyk.

    Centralnym punktem uroczystości było odczytanie przez przewodniczącego Rady Miasta uchwały o nadaniu Szkole Podstawowej nr 6 imienia Króla Władysława Jagiełły oraz przekazanie przez Radę Rodziców  pani dyrektor Jadwidze Sikorskiej sztandaru, przyjęcie go przez nowo wybrany poczet  sztandarowy, a następnie złożenie ślubowania przez grupę uczniów reprezentujących koleżanki i kolegów wszystkich szkolnych oddziałów.

    Następnie wysłuchaliśmy wystąpień zaproszonych gości, którzy zwracali uwagę na rangę dokonań Władysława Jagiełły i życzyli, aby nasz patron stał się inspiracją dla uczniów i nauczycieli.

      W części artystycznej zobaczyliśmy szkolnych aktorów ukazujących sceny z życia królewskiej pary, otaczających  ich rycerzy i dworzan . A o wszystkim opowiadał nadworny kronikarz. Dziecięcym wdziękiem ujęli  publiczność najmłodsi: pierwszo- i drugoklasiści, którzy stanowili świtę władcy i z wielkim przejęciem wykonali dworski taniec.

     Podniosłego charakteru nadały uroczystości wykonane przez szkolny chór dwie pieśni: „Gaude Mater Polonia” i „Bogurodzica”. Publiczność obejrzała również krótkie fragmenty filmu „Krzyżacy” oraz prezentację multimedialną  stanowiącą tło do finałowej piosenki. To efektowne zwieńczenie części artystycznej przygotował uczeń klasy 3e Jakub Węglarek.

      Niezwykły, długo wyczekiwany dzień poprzedziła solidna praca całej szkolnej społeczności. Wszystkie przedsięwzięcia zmierzały do poznania patrona jako władcy oraz człowieka z krwi i kości. Owoce owych działań to: wystawa prac, której nadano tytuł „Patron szkoły oczyma uczniów”, liczne gazetki ścienne, albumy, kalendaria, galeria portretów króla oraz okazjonalne wydanie szkolnej gazetki.

A A A
05.03.2019
godz.09:59
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość