przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
396458 odwiedzin

wiadomości

Uwaga! Na podstawie § 5. ust. 1 pkt. 1) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093) w Szkole Podstawo...
19.10.2020
godz.21:03

  Komunikat do Rodziców.pdf
14.10.2020
godz.12:17

Szanowni nauczyciele, uczniowie, rodzice.   Zgodnie z art. 74 Ustawy z dn. 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191 ze zm.) ..."W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 pa...
06.10.2020
godz.12:18

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice, serdecznie zapraszamy do włączenia się do projektu „Pod biało-czerwoną”, realizowanego pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.  Zakup mas...
06.10.2020
godz.09:35

Dziękujemy za udział Państwa szkoły podstawowej w edukacyjnym Programie dla szkół, dzięki któremu dzieci z klas I-V mogą w praktyce uczyć się zasad zdrowego odżywiania, poprzez regularne spożywanie owoców, warzyw i ...
06.10.2020
godz.08:18

Wpłat za obiady proszę dokonywać na konto Szkoły Podstawowej nr 6 do 15 dnia każdego miesiąca  z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka  oraz oznaczenie klasy.     Bank Spółdzielczy  Sochaczew 43 9283 0006 0000 1988 ...
01.10.2020
godz.09:08

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Fundacja Rozwoju Informatyki i Komitet Główny Olimpiady Informatycznej Juniorów informują uczniów naszej Szkoły o rozpoczynających się zawodach I stopnia XV Olimpiady Informatycznej Ju...
28.09.2020
godz.09:19

  Od dnia 14 września obowiązuje nowy plan lekcji.   nowy plan
11.09.2020
godz.22:40

Zapraszamy wszystkich uczniów klas VII i VIII do rozwiązania testu kompetencji z j. angielskiego. Należy kliknąć w odpowiedni link, a następnie rozwiązywać zadania zgodnie z poleceniem. Test jest obowiązkowy dla wszys...
10.09.2020
godz.16:24

Ubezpieczenie NNW na rok szkolny 2020/21 Oferta_wirtualna SP 6.pdf SP6 ulotka NNW uczniów.pdf     Zakup ubezpieczenia: wejdź na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline zweryfikuj się numerem ID Klien...
10.09.2020
godz.08:45

kontakt