przejdź do Sochaczew.pl
183909 odwiedzin

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

A A A

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka

       Imię i nazwisko uczestnika                                  Podpis Rodzica/Opiekuna

  1. ……………………………………                                            ………………………………..
  2. ……………………………………                                            …………………………………
  3. ……………………………………                                            ………………………………….
  4. ……………………………………                                            ………………………………….
  5. ……………………………………                                            ………………………………….

 

Uczestnika III Powiatowego Konkursu Piosenki „ W rytmie rocka” przez Organizatora w/w konkursu w formie fotografii i publikacji w mediach.

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość