przejdź do Sochaczew.pl
248238 odwiedzin

WIZJA SZKOŁY

A A A

WIZJA SZKOŁY

W naszej szkole  dążymy do wychowania uczniów na świadomych i pełnoprawnych  członków społeczności lokalnej  oraz obywateli RP. Uczymy ich kochać, szanować i żyć kulturą i tradycjami narodu polskiego i Mazowsza. Jednocześnie stwarzamy w szkole atmosferę tolerancji i otwartości wobec innych narodów i ras, ucząc języków obcych, kultury, geografii i tradycji innych krajów. Uczymy zrozumienia, szacunku i wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Wychowujemy uczniów, którzy w przyszłości wykażą się wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do funkcjonowania na kolejnych etapach edukacyjnych i w życiu dorosłym.

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość