przejdź do Sochaczew.pl
231745 odwiedzin

Rada Pedagogiczna

A A A

Nauczyciele uczący w Szkole Podstawowej nr 6 w roku szkolnym 2019/2020

 

Sikorska Jadwiga - dyrektor szkoły, nauczyciel biologii i EDB
Wojtanowicz Artur - wicedyrektor nauczyciel biologii, informatyki i etyki
Wasilewska Beata - kierownik świetlicy, nauczyciel informatyki
Adamiak Joanna - nauczyciel informatyki i wiedzy o społeczeństwie, terapeuta pedagogiczny
Andrzejewska Dorota - nauczyciel bibliotekarz, n-l etyki i języka polskiego dla obcokrajowców, terapeuta pedagogiczny                  
Bajurska Jolanta - pedagog szkolny, nauczyciel wspierający, terapeuta pedagogiczny
Błasiak Ewa - nauczyciel – edukacja wczesnoszkolna, pedagog specjalny,
Bolimowska Marta - nauczyciel języka niemieckiego, logopeda
Bombała Małgorzata - nauczyciel – edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel języka  angielskiego, logopeda
Brożyna-Podsiadły Lena - psycholog
Buczek-Grzebiela Katarzyna - nauczyciel języka angielskiego
Carter-Gill Rebecca - nauczyciel języka angielskiego
Czubacka Milena - nauczyciel języka polskiego
Denisiewicz Zofia - doradca zawodowy, nauczyciel informatyki, n-l wspierający
Duda Kami - psycholog
Dwórska Hanna - wychowawca świetlicy, nauczycie WDŻ
Fijołek Katarzyna - nauczyciel języka angielskiego, - nauczyciel bibliotekarz
Gałecki Adrian - nauczyciel religii
Grabowska Renata - nauczyciel języka polskiego
Iwanek Barbara - nauczyciel języka rosyjskiego
Jaczyńska Małgorzata - nauczyciel języka angielskiego
Jalowska Mirosława - nauczyciel – edukacja wczesnoszkolna, n-l WDŻ, n-l wspierający, terapeuta pedagogiczny
Jaworska Ewelina - nauczyciel języka angielskiego, n-l wspierający, terapeuta pedagogiczny
Jażdżyk Piotr - nauczyciel  języka niemieckiego i języka polskiego dla obcokrajowców, n-l wspierający, terapeuta pedagogiczny
Jóźwiak Agnieszka - nauczyciel – edukacja wczesnoszkolna ,doradca zawodowy, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny
Kawecka Małgorzata - nauczyciel matematyki i techniki
 Kazimierska Anna - nauczyciel klas przedszkolnych
Kaźmierczak Tomasz - nauczyciel fizyki, matematyki i informatyki
Kolk Krystyna - nauczyciel wychowania fizycznego, n-l wspierający, terapeuta pedagogiczny
Kolk Marek - nauczyciel wychowania fizycznego, n-l wspierający, terapeuta pedagogiczny
Kozłowska Dominika - nauczyciel – edukacja wczesnoszkolna, terapeuta pedagogiczny
Krzyżoszczak Katarzyna - nauczyciel języka francuskiego
Kunicka Marzena - nauczyciel – edukacja wczesnoszkolna
Kusztal Katarzyna - nauczyciel języka polskiego
Lewandowska Beata - nauczyciel – edukacja wczesnoszkolna
Łuszczyńska Maria - nauczyciel chemii
Maciągowska Alicja - nauczyciel wychowania fizycznego
Markiewicz Judyta - logopeda
ks. Moks Marcin - nauczyciel religii
Muras Urszula - nauczyciel informatyki i techniki, n-l wspierający
Lidia Obrebska- nauczyciel – edukacja wczesnoszkolna
Orlińska Marlena  - nauczyciel klas przedszkolnych.
Oziemblewska Beata - nauczyciel – edukacja wczesnoszkolna, n-l wspierający, terapeuta pedagogiczny
Palasik Sylwia - nauczyciel biologii
Papierowska Wioletta - nauczyciel języka niemieckiego, n-l wspierający, terapeuta pedagogiczny
Pietrzyk Anna - nauczyciel – edukacja wczesnoszkolna
Pietrzyk Ewelina - nauczyciel – edukacja wczesnoszkolna
Przygoda-Hućko Agnieszka - wychowawca świetlicy
Rejman Agnieszka - nauczyciel matematyki
Rybka Beata - nauczyciel języka polskiego, etyki i języka polskiego dla obcokrajowców
Sałacińska Joanna - nauczyciel klas przedszkolnych
Sejdak Aldona - nauczyciel klas przedszkolnych
Sławińska Agnieszka - nauczyciel historii
Smolarek Michalina - wychowawca świetlicy
Sobczak Katarzyna - nauczyciel religii i EDB
Stefańska Teresa - nauczyciel matematyki
Stelmach Emilia - pedagog specjalny
Sułczyński Albert -  nauczyciel muzyki
Szczepanik Adrianna - psycholog
Małgorzata Szyrle- nauczyciel – edukacja wczesnoszkolna, pedagog specjalny
Torzewska Anna - nauczyciel geografii
Trawińska Anna - nauczyciel wychowania fizycznego i techniki
Trawiński Łukasz - nauczyciel wychowania fizycznego, n-l wspierający
Zielińska Marzena - nauczyciel historii, n-l bibliotekarz

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość