przejdź do Sochaczew.pl
152638 odwiedzin

Rada Pedagogiczna

A A A

Nauczyciele uczący w Szkole Podstawowej nr 6 Sochaczewie

 


Dyrektor szkoły:

Jadwiga Sikorska

 

Wicedyrektor:

Artur Wojtanowicz

 

Kierownik świetlicy:

Beata Wasilewska


Pedagog:

Jolanta Bajurska


Psycholog:

Małgorzata Szulejewska

 

Logopeda:

Judyta Markiewicz

Małgorzata Bombała

Marta Bolimowska

 

Nauczyciele bibliotekarze:

Dorota Andrzejewska

Marzena Zielińska

 

Doradca zawodowy:

Zofia Denisiewicz

 

Nauczyciele języka polskiego:

Teresa Zawisza - Chlebowska

Krystyna Orzechowska

Beata Rybka

Katarzyna Kusztal

 

Nauczyciele języka angielskiego:

Katarzyna Buczek - Grzebiela

Rebecca Carter - Gill

Małgorzata Jaczyńska

Ewelina Jaworska

 

Nauczyciele języka niemieckiego:

Emilia Stelmach

Matra Bolimowska

Piotr Jażdżyk

 

Nauczyciele języka rosyjskiego:

Barbara Iwanek

Piotr jażdżyk

 

Nauczyciel języka francuskiego:

Marta Włodarczyk

 

Nauczyciele historii:

Marzena Zielińska

Zdzisław Chlebowski

 

Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie:

Joanna Adamiak

 

Nauczyciele matematyki:

Teresa Stefańska

Małgorzata Kawecka

Urszula Muras

 

Nauczyciel chemii:

Maria Łuszczyńska

Renata Stobiecka

 

Nauczyciel fizyki:

Tomasz Kaźmierczak

 

Nauczyciel geografii:

Anna Torzewska

 

Nauczyciele biologii:

Artur Wojtanowicz

         Renata Stobiecka

        Sylwia Palasik


Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa:

Katarzyna Sobczak

 

Nauczyciel plastyki:

Zdzisław Chlebowski

 

Nauczyciel muzyki:

Jarosław Boszko

 

Nauczyciel zajęć technicznych:

Małgorzata Kawecka

Hanna Dwórska

 

Nauczyciele informatyki:

Zofia Denisiewicz

Joanna Adamiak

Artur Wojtanowicz

Tomasz Kaźmierczak

Anna Zimochocka

 

Nauczyciele wychowania fizycznego:

Krystyna Kolk

Alicja Maciągowska

Marek Kolk

Arkadiusz Kwiatkowski

Łukasz Trawiński

Roman Janiszek

Anna Trawińska


Rehabilitant:

        Arkadiusz Kwiatkowski


Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:

        Agnieszka Jóźwiak

        Małgorzata Bombała

        Mirosława Jalowska


Nauczyciele wychowania do życia w rodzinie:

Mirosława Jalowska

Jolanta Bajurska


Nauczyciele religii:

ksiądz Cezary Porada

Katecheci:

Adrian Gałecki

Katarzyna Sobczak


kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość