przejdź do Sochaczew.pl
160277 odwiedzin

Historia szkoły

A A A

Historia szkoły

Gimnazjum nr 2 im. Króla Władysława Jagiełły w Sochaczewie rozpoczęło swoją działalność w dn. 1 września 1999 roku na mocy Uchwały Rady Miasta Sochaczewa. Siedziba szkoły mieści się w budynku należącym wcześniej do Szkoły Podstawowej nr 6. W początkowym okresie istnienia gimnazjum miało również oddziały zamiejscowe w budynku Szkoły Podstawowej nr 7. Oddziały zamiejscowe istniały do końca roku szkolnego 2001/02. Szkoła obejmowała początkowo swoim zasięgiem dotychczasowe obwody szkół podstawowych 4, 6 i 7.

W pierwszym roku istnienia w gimnazjum było 13 klas pierwszych. Z czasem jednak liczba klas pierwszych zaczęła ulegać stopniowemu zmniejszeniu z powodu utworzenia Gimnazjum Powiatowego a później Gimnazjum nr 3. Niebagatelny wpływ na sytuację demograficzną szkoły ma obserwowany od kilku lat niż demograficzny.

W 2008 r. gimnazjum uzyskało status szkoły z oddziałami integracyjnymi i sportowymi.

Od początku istnienia gimnazjum szkoła proponuje swoim uczniom możliwość nauki w klasach realizujących programy: sportowe. informatyczne, europejskie i humanistyczne (z rozszerzonymi programami języków obcych) i inne, zgodne z zainteresowaniami kandydatów.

Szkoła jest członkiem Towarzystwa Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi, uczestniczy w programach:
Socrates - Comenius
Przyjazna Szkoła
Ma tytuł Szkoły z klasą,

Dysponujemy:
wykształconą kadrą - 87% to nauczyciele dyplomowani
przestronnymi i czystymi pracowniami, także komputerowymi
Pełnowymiarową halą sportową, salą gimnastyczną i boiskami sportowymi
świetlicą i biblioteką zapewniającą uczniom podręczniki, lektury szkolne, literaturę popularnonaukową i piękną oraz czytelnią multimedialną z dostępem do Internetu

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość