przejdź do Sochaczew.pl
239549 odwiedzin
Gimnazjum nr 2 wdraża unijny projekt

Gimnazjum nr 2 w Sochaczewie rozpoczyna nowy, interesujący projekt unijny „Mechatronika jako praktyczne zastosowanie innowacyjnej myśli i działań uczniów gimnazjów dla edukacji" i budowy przyszłych kadr inżynieryjno - technicznych", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Cele projektu:

  • Wzrost pozytywnego nastawienia uczniów do przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych.
  • Wzrost praktycznych umiejętności innowacyjnego myślenia i działania  wśród uczniów 32 gimnazjów poprzez wykorzystanie narzędzi stanowiących element dwóch innowacyjnych programów nauczania.
  • Wzrost kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć wg obu innowacyjnych programów  wśród 64 nauczycieli z 32 gimnazjów.

Projekt obejmuje testowanie i wdrażanie innowacyjnych programów nauczania dla gimnazjów w trzech komponentach: 


„Zajęcia techniczne z implementacją mechatroniki", 
„Mechatronika"
„Młodzieżowy Klub Techniki".

W ramach projektu, który rozpoczyna się we wrześniu tego roku gimnazjum otrzyma kompletne wyposażenie pracowni mechatronicznej, ponadto szkoła biorze udział w zawodach robotów pod patronatem uczelni technicznych oraz w seminarium badawczo - upowszechniającym z udziałem środowisk naukowych.

Zajęcia realizowane są z wykorzystaniem edukacyjnych zestawów mechatronicznych, współpracujących na bazie istniejących w każdym gimnazjum szkolnych pracowni komputerowych.

Zestaw  mechatroniczny składa się z elementów konstrukcyjnych: programowalnego sterownika, silników elektrycznych, czujników, wyświetlacza, serwomechanizmów i graficznego środowiska programowania. W trakcie zajęć prowadzonych w grupach uczniowie projektują, konstruują i montują roboty mobilne,  i inne urządzenia. Ponadto twórczo modyfikują i programują je, w zależności od postawionych problemów i zadań. Następnie zarządzają i kontrolują ich zadania, szukając najlepszych rozwiązań. 

Uczniowie angażują się bezpośrednio i trwale w innowacyjne myślenie i działanie, rozwiązując praktyczne problemy, pracują na rzeczywistych codziennych sytuacjach - np. awaria rafinerii, działanie zapór drogowych, kolejowych i parkowania, inteligentny i bezpieczny dom, eksploracja kosmosu, operując pojęciami i podzespołami używanymi w przemyśle i gospodarce.

Jednocześnie program poprzez aktywny udział uczniów w doświadczeniach i zadaniach utrwala zasady, wzory, funkcje i zależności z fizyki, matematyki, informatyki i techniki, jako ciekawe, pożyteczne i przydatne, mające wszechstronne zastosowanie w rzeczywistości.

A A A
23.06.2013
godz.20:17
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość