przejdź do Sochaczew.pl
222724 odwiedzin

wiadomości

Już niedługo uczniowie klas trzecich naszego gimnazjum przystąpią do egzaminu gimnazjalnego, który jest obowiązkowy dla wszystkich i jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Terminy egzaminu gimnazjalnego:a) część humani...
20.03.2012
godz.20:01

Organizacja próbnego egzaminu gimnazjalnego dla klas III /testu kompetencji humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych dla klas II w dn. 19-20 marca 2012 r. W poniedziałek, 19 marca 2012 r., uczniowie klas II i II...
15.03.2012
godz.21:16

Szóstoklasistów i ich rodziców zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły na rok szkolny 2012/13. Szczegóły oferty są dostępne na stronie www.gim2soch.pl w zakładce: Kandydaci/Oferta edukacyjna_12_13 (pli...
07.03.2012
godz.21:27

W lutym bieżącego roku nasza szkoła po raz pierwszy przystąpiła do akcji pisania listów do podopiecznych "Marzycielskiej Poczty". Jedna z uczennic wydrukowała profile wszystkich dzieci i wraz z koleżankami stworzyły p...
07.03.2012
godz.14:31

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką projektów edukacyjnych dla uczniów klas 2 obowiązujących w roku szkolnym 2011/12. Wykaz projektów jest dostępny na stronie www.gim2soch.pl w zakładce Uczniowie/Egzamin gimnazjal...
20.02.2012
godz.20:02

Zapraszamy do zapoznania się na www.gim2soch.pl oraz www.bip.gim2soch.pl ze znowelizowanymi dokumentami regulujacymi pracę szkoły - Statutem i Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. Zmiany w wymienionych dokumentach zat...
18.02.2012
godz.09:43

Od 20 lutego 2012 r. (poniedziałek) będzie obowiązywał zmodyfikowany tygodniowy rozkład zajęć. Zmiany są spowodowane wprowadzeniem w klasach drugich wdżwr, dodatkowych zajęć z matematyki w klasach 1d, 1e i 2f oraz dod...
15.02.2012
godz.21:08

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 20 sierpnia 2010 r., zmieniające rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowa...
30.11.2011
godz.09:37

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość