przejdź do Sochaczew.pl
170436 odwiedzin

wiadomości

Od 20 lutego 2012 r. (poniedziałek) będzie obowiązywał zmodyfikowany tygodniowy rozkład zajęć. Zmiany są spowodowane wprowadzeniem w klasach drugich wdżwr, dodatkowych zajęć z matematyki w klasach 1d, 1e i 2f oraz dod...
15.02.2012
godz.21:08

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 20 sierpnia 2010 r., zmieniające rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowa...
30.11.2011
godz.09:37

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość